понеделник, 23 април 2018 г.

Стана известна програмата за 20 г. на Музей Дулово


Честване на 20-годишнината от основаването на 

Исторически музей Дулово - 17-18 май 2018 г. Презентации и лекции на акад. Георги Марков, на професорите Георги Атанасов, Станислав Станилов, Пламен Павлов от България, Николай Русев - Молдова, Ахмед Ташън - Турция, на доцент Павел Георгиев, също от България. Презентация на директора на музея Белчо Маринов. Изложби на професорите Вера Бонева и Жоржета Назърска. Представяне на книгата на проф. д.и.н. Г. Атанасов и Б. Маринов "Към ранната история и археология на Дуловския край". Презентация от доц. д.и.н. Валери Йотов от РИМ, гр. Варна. В програмата още: алиански фолклор, кактъэ и посещение на знакови места в района: аязмите край с. Руйно и край Свещари (ИАР "Сборяново").


ПРОГРАМА

17 май


- До 13:00 ч. Пристигане и настаняване на гостите в хотел "Галерия"
- 13:30 ч. Среща пред Историческия музей Дулово и разглеждане на археологическата експозиция.
- 14:00 ч. Откриване на срещата от кмета на Община Дулово д-р Юксел Ахмед в зала 1 на Община Дулово
- 14:15 ч. "20 години Исторически музей, гр. Дулово" - текстова ретроспекция от Белчо Маринов.
- 14:30 ч. Презентация от проф. дин Георги Атанасов от РИМ, гр. Силистра "Археологическите проучвания в Дуловския регион - от праисторията до късното Средновековие".
- 15:00 ч. Приветствие и лекция от акад. Георги Марков "100 години от края на Първата световна война".
- 15:20 ч. Приветствие от проф. Станислав Станилов - заместник-председател на Комисията по култура на 44-то НС.
- 15:40 ч. Лекция от проф. Пламен Павлов - "Васил Левски и Таньо войвода в Добруджа и Лудогорието".
- 1б:00 ч. Доц. Павел Георгиев - "Българското стохълмие и Лудогорската Карвуна".
- 16:15 ч. Кафе-пауза.
- 16:30 ч. Приветствие от проф. Николай Русев - Заместник-ректор на Тараклийския университет "Григорий Цамблак", Република Молдова.
- 16:50 ч. Представяне на книгата на проф. дин. Георги Атанасов и Белчо Маринов "Към ранната история и археология на Дуловския край". Презентация от доц. дин Валери Йотов от РИМ, гр. Варна.
- 17:30 ч. Проф. Ахмед Ташън - Университет Коня, Република Турция - "Коментар върху един ръкопис: Мюсюлманите в Добруджа - къзълбаши, бекташи, бабаи".
- 17:50 ч. Проф. Вера Бонева
- 18:10 ч. Проф. Жоржета Назърска
- 18:30 ч. Алиански фолклор
- 18:50 ч. Дискусия
- 19:00 ч. Коктейл

18 май
- 9:00 ч. Закуска в хотел "Галерия".
- 9:30 ч. Сборен пункт пред сградата на общината, посещение на м. Аязмото" до с. Руйно.
- 12:00 ч. Посещение на Царската гробница и текето на Демир баба в ИАР "Сборяново".
- 18:00 ч. Закриване

Силистра бе домакин на пръв по рода си работен семинар за социално предприемачество


На 18.04.2018 г. в гр. Силистра екип на Русенски университет „Ангел Кънчев“ проведе първи по рода си работен семинар на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование". Събитието се реализира в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" по Програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Организаторите на семинара останаха впечатлени от дружелюбните взаимоотношения между присъстващите силистренци - представители на местната власт, сдружения, ученици, учители, управители и физически лица ((ПГСУАУ „Атанас Буров, Коалиция от НПО „ДЕЛТА”, СНЦ „Европейски компас”, Група „Младежка банка, Група Майките на Силистра, Асоциация „Диабет”, Ротари клуб Силистра, земеделски производител, ОбС Силистра, „Контрол” ЕООД, РДТПО Силистра и др.). 

Повечето участници споделиха и опита си в социалното предприемачество, което породи желание в екипа на Русенски университет да документира тези достойни практики и да ги включи в предстоящите обучения, като част от приноса на Силистра към световното социално предприемачество.

Любознателните участници в семинара показаха повишен интерес към водещата идея на проекта – лесно управляема онлайн платформа на учебна програма по социално предприемачество и гъвкава система за оценяване на курсистите. 

В допълнение, съгласно Наредба 12, учителските колективи ще могат да получат и кредити по социално предприемачество, а Русенският университет традиционно провежда подобни обучения през Центъра за продължаващо обучение.

Участниците споделиха, че учебната програма по социално предприемачество е иновативна и приложима, след като разбраха, че в проектния консорциум са включени партньори с разнообразен и взаимно допълващ се опит от България и чужбина: Национална федерация на работодателите на инвалиди, София -  водещ партньор.

Партньори: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе; Асоциация Мария Кюри, Пловдив; ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания; CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър; DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция; MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония. Наблюдаващ партньор:VIVES university college, Белгия.

Всичко участници в работния семинар подканиха екипа на Русенския университет по-скоро да организира желаните обучения, чрез които да разширят и утвърдят значимостта на своите социални инициативи! За контакти: ръководител на проект INNOVENTER доц. д-р Емил Коцев, катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, e-mail: ekotsev@uni-ruse.bg. Информацията е предоставена от Екипа на проекта.

Ново ръководство на туристическото дружество в Силистра

Туристическо дружество "Дочо Михайлов" Силистра е с нов председател година преди края на мандата на ръководството му. Дружеството избра Надежда Бобчева - икономист, оценител на проекти, зам.-председател на Обс Силистра, за председател на УС до март 2019 г. За членове на УС бяха избрани Петър Атанасов, Костадинка Иванова, Ани Енчева, Ирина Василева. 
Не бяха направени промени в Контролния съвет с председател Виолета Атанасова. Да припомним, че преди месец оставка подаде избраният с мандат до март 2019 г. председател на УС Александър Лечев, а веднага след него се оттеглиха и останалите четирима членове на ръководството, което наложи новия избор.

Извънредното изборно общо събрание на Туристическо дружество "Дочо Михайлов" Силистра бе проведено на на територията на х. "Ален мак" в парка "Орехова гора". Събранието започна с 37 души, платили чл. внос за 2017 г. В дневния ред: избор на УС и председател, организационни, разни и др.

В Силистра ротариански бал осигури средства за системи за чиста питейна вода в 3 училища

 
Пролетен бал на Ротари клуб Силистра с президент 2017-2018 Павлин Иванов бе проведен в името на нова кауза - закупуване на система за пречистване на питейна вода в 3 основни силистренски училища.

С участието на DJ Мистър Христов, представители на Китарен клуб "Акустик" с преподавател Виктория Цветкова, Театрално студио "Артистик" с р-л Христо Христов, Детска градина Нарцис с директор Пепа Добрева, Майк Блек - рок музикант от Ливърпул, живеещ в село Сребърна; Стоян Дечев - акордеонист - почетен гражданин на Силистра.

В проявата се включиха ротарианци от Силистра, Русе, Тутракан, Добрич, Балчик и др., както и техни приятели. Рамо на каузата с различи по размери лепти дадоха задочно ротарианецът от Варна Михаил Михайлов, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, Лайънс клуб Силистра, сем. Костови, сем. Райчеви, областният управител Ивелин Статев и др.

Участниците наддаваха в търгове за кошница с мезета от фирма "Актуал", за колекция от лимитирана серия вина от Изба Кайнарджа,представени от Боян Боев както и за комплект от ново слънчогледово олио "Елика Оил" Силистра,представено от Павел Гочев, от което дегустира всички присъстващи.

Специален търг имаше и за комплект за тенис на корт от световното първенство за ротарианци в България през миналата година, предоставен от ротарианеца Слави Ротари България 2482, в знак на уважение към каузата "Чистата вода - извор на живот". Подобни като проекти реализират ротарианци от Добрич, Тутракан и др. градове в страната.

Добруджанци на международен научен форум във Велико ТърновоВ град Велико Търново от 13 до 15 април Фондация „Български Център Просветление” проведе третия си Международен форум „Българският дух през вековете“ в партньорство с „Портал 12“, за да продължи осветляването на приноса на България и българите за духовното развитие и просперитет на Европа.
Неговото мото тази година бе на акад. Дмитрий Лихачов: „И чуждите завоеватели не можаха да победят тази ДЪРЖАВА НА ДУХА, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха българският език, писменост и култура!“.
В теоретичния семинар бе следвана хронологията от най-ранните данни по нашите земи (пещерата „Магура“) през Варненската цивилизация и ранното средновековие до наши дни. Със свои презентации участие взеха видни български и чуждестранни учени, изследователи и етнографи, сред които творци като акад. Антон Дончев.
Във форума и силистренско участие в лицето на д-р Йордан Касабов с темата: „Древно-българската космогония и развитието й в Богомилството“, като по темата има повече в книгата му „Богомилите - вечни и живи. Пратеници от вечността“.

Наскоро Касабов бе домакин като консултант на етнолози от Великобритания, Германия и България, пристигнали в Крайдунавска Добруджа, за да работят по темата за бита и вярванията на алианите. Гостите имаха среща с областния управител Ивелин Статев, с директора на РИМ Силистра д-р Николай Тодоров, както още в селата Йорданово, Черник и др. Договорено бе да продължи работата по темата и в съседна Румъния.

В програмата в старопрестолнината имаше и други прояви: художествени изложби (вкл. наградени рисунки от  конкурса „Слънчеви руни“ на Фондация „Азгард“ Силистра, представлявана от Йонка Господинова), светлинен спектакъл „Звук и светлина“ и голям концерт от видни български изпълнители, сред които и добруджанецът родом Теодосий Спасов - кавалджията на планетата На финала: в пещерата „Божиите Очи“ бяха преоткрити древните олтари с кратък концерт.